BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCISEZNAM DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

PŘI PRÁCI


Část I.
01


Směrnice č.

1/BOZP


-organizace, řízení a kontroly na úseku bezpečnosti práce-


02Směrnice č.

2/BOZP-školení zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci-


03


Směrnice č.

3/BOZP-zajišťování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci-


04Směrnice č.

4/BOZP-systém poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů-


05


Směrnice č.

5/BOZP-hlášení, evidence, vyšetřování a odškodňování pracovních úrazů-


06


Směrnice č.

6/BOZP-práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím

ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím-


07


Smlouva s lékařem o zajišťování ZPP
08


HODNOCENÍ

RIZIK
09


KATEGORIZACE

PRACÍ
10


BEZPEČNOSTNÍ DATOVÉ LISTY
11PROVOZNÍ ŘÁDY

TRAUM. PLÁN
12


PLÁN REVIZÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
13OSTATNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY
14


OBSAH A UMÍSTĚNÍ LÉKÁRNIČEK I. POMOCI