BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCISEZNAM DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI


Část II.
01


ZÁZNAMY

O ŠKOLENÍ 1


-záznamy o provedeném vstupním školení zaměstnanců o bezpečnosti

a ochraně zdraví při práci-


02ZÁZNAMY

O ŠKOLENÍ 2-záznamy o provedeném praktickém školení (zaučení) zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci-03


ZÁZNAMY

O ŠKOLENÍ 3-záznamy o provedeném periodickém (mimořádném) školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci-04ZÁZNAMY

O ŠKOLENÍ 4


-záznamy o provedeném školení vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci-


05


ZÁZNAMY

O ŠKOLENÍ 5


-záznamy o provedeném školení zaměstnanců cizích firem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci-


06


ODBORNÁ

ZPŮSOBILOST-odborná způsobilost bezpečnostního technika-


07


ZÁZNAMY Z KONTROL SOD-záznamy z kontrol inspektorátu bezpečnosti práce-


08


ZÁZNAMY Z KONTROL KHS-záznamy z kontrol krajské hygienické stanice


09


VEŘEJNÁ PROVĚRKA BOZP-záznamy z provedené jednoroční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci-


10


KONTROLY REGÁLŮ
11


PRACOVNÍ

ÚRAZY-záznamy o pracovních úrazech-


12


ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ-náhrada škody z pracovních úrazů + refundace pojišovny-


13ZÁZNAMY Z KONTROL BT-záznamy z kontrol bezpečnostního technika


14


ZÁZNAMY O POSKYTOVÁNÍ OOPP
15
ZÁZNAMY O PLP


- záznamy o preventivních lékařských prohlídkách-