POŽÁRNÍ

OCHRANA
SEZNAM DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY01


Začleněníprovozovaných činností podle míry požárního nebezpečí.


02Směrnice č. 1/POOrganizace, řízení a kontrola požární ochrany.


03


Směrnice č. 2/POŠkolení zaměstnanců o požární ochraně.


04Směrnice č. 3/POStanovení podmínek požární bezpečnosti při provádění prací s otevřeným ohněm


05


Požární řády

/dílna oprav automobilů/06


Požární poplachové směrnice.


07


Záznamy o provedeném vstupním školení zaměstnanců o požární ochraně08


Záznamy o provedeném periodickém školení zaměstnanců o požární ochraně09


Záznamy o provedeném školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně10


Záznamy o provedené odborné přípravě preventivních požárních hlídek.


11


Záznamy o provedeném školení zaměstnanců cizích firem o požární ochraně12


Odborná způsobilost v PO /OZO v PO ; technik PO ; preventista PO/13


Záznamy z kontrol SPD; příkazy, zákazy ….14


Revize PHP a hydrantů


15


PO různé